• Petrokjemisk gasstørking

applikasjon

Petrokjemisk gasstørking

133

√ Sprekkegassen tørker

Molekylær sikt

√ Hydrokarbongass / væsketørking

√ LPG-raffinering

Fjern vann og sulfid som H2S og tioler

√ Alkyleringsenhet

For dehydrering av rågass

√ Avvoksings- og raffineringsenhet

Brukes til å skille N-isoalkan

Brukes til å fjerne urenheter som aromatiske hydrokarboner

√ Isomeriseringsenheten

Det brukes til å fjerne hydrogensulfid og tioler ved rensing av råvarer

Ta kontakt med salgsavdelingen for å få produktinformasjon.


Send din melding til oss: