• Vannrensing og avløpsvannbehandling

applikasjon

Vannrensing og avløpsvannbehandling

3

Sammensetningen av avløpsvann er kompleks og vanskelig å behandle.Behandlingsmetodene inkluderer hovedsakelig oksidasjon, adsorpsjon, membranseparasjon, flokkulering, biologisk nedbrytning, etc.

Disse metodene har fordeler og ulemper, der aktivert karbon effektivt kan fjerne fargen og COD i avløpsvann. Adsorpsjon av aktivt karbon brukes for det meste til dyp behandling eller ved bruk av aktivert karbon som bærer og katalysator, og få studier bruker aktivt karbon for å behandle høykonsentrasjonsvann alene. .

Aktivt kull har god misfargingseffekt på avløpsvannet.Misfargingshastigheten til fargestoffavløpsvann øker med økende temperatur og pH påvirker ikke effekten av fargestoffavløpsvann.


Send din melding til oss: